Vanskelig klima – ha en plan for arbeidet

Publisert: 10. mai 2015

Våtere, varmere og villere er blitt en klimaklisje, men samtidig noe vi må forholde oss til. Arbeidsdagen til bonden er blitt mer hektisk, fordi omfanget av drifta har økt. Derfor oppleves det kanskje at været skaper mer utfordringer i drifta og «tidsvinduene» der været passer til oppgaven blir færre og mindre. En klimatilpasset bonde må planlegge arbeidet, slik at han er endra bedre forberedt på det som skal gjøres og forhåpentligvis lettere takler de uforutsette værskiftene. Samtidig må utstyret være i driftsmessig god stand før vekstsesongen starter.

Husdyrgjødsla

I økologisk drift er gjødselressursen knapp og det er særdeles viktig at husdyrgjødsla kommer ut tidlig nok i sesongen på enga, slik at den får begynt å virke. Alle har lært at vi skal spre i overskya vær med lite vind og helst duskregn og det er derfor lett å tenke at jeg skal vente på egna værforhold før jeg kjører ut gjødsla. Men når det egna været uteblir, sola skinner og så varmen kommer, får bonden ei tidsmessig utfordring. Graset vokser fort på våren og det er verre å IKKE få ut gjødsla, enn å kjøre under ugunstige værforhold. Vi anbefaler at utkjøringa starter så snart jorda har tørka opp og tåler kjøringa. Bland inn vatn minimum i forholdet 50:50, slik at gjødsla blir tynn og trenger raskt ned i jorda for å redusere nitrogentapet til lufta. Etter førsteslåtten kan vi ofte oppleve at været også er ugunstig for spredning av husdyrgjødsel dvs. at det er mye klarvær og kanskje vind.  Det er likevel viktig å få gjødsla ut og spredd i grasstubben for å få i gang gjenveksten på enga. På sommeren fungerer blautgjødsla like mye som ei vatning og som et hinder mot uttørking av jorda. Seinere i vekstsesongen og på høsten kan det virke som vi har mye mer nedbør i vårt område og regnet ikke vil ta slutt. Gjødsellageret må tømmes fordi lagerkapasiteten er for liten over vinteren. Høstkjøring av husdyrgjødsel på eng skal unngås og bonden må finne andre løsninger for gjødsla med å etablere godkjente reservelager eller nedmolding av gjødsel i åker.

Under ugunstige spredeforhold for husdyrgjødsel er det mer optimalt å bruke utstyr som fører gjødsla raskt ned mot bakken.Med dette utstyret blir gårdbrukeren mer operativ sjøl på godværsdager. Planen bør være å søke samarbeid med andre bønder om slangespreder slik at gården har ei god handteringslinje for den viktige ressursen.

Regnværsoppgaver

Andre viktige arbeidsoppgaver i grovfôrdyrkinga er slåtten og etablering av ny eng. Disse oppgavene byr også på utfordringer i et mer ustabilt klima. Slåtten blir ofte avbrutt av regnskyll og dessverre ser vi at regnperiodene på sommeren er svært kraftige og varige.  Dersom bonden har mulighet til å kjøre ut husdyrgjødsel på ferdig høsta mark når regnet setter en stopper for høstinga, så utnyttes været til egen fordel. Samtidig får vi bedre effekt av husdyrgjødsla. Plogen kan også brukes når det regner, sjøl om det er best at jorda er tørr. Harving, slodding og såing nok må vente til det blir oppholdsvær.

Vinterarbeid

Det er også viktig å bruke vintertida til arbeidsoppgaver, som vanligvis hører vekstsesongen til, for å ha større arbeidsmessig spillerom. Kalkkjøring på eng kan gjerne gjøres vinterstid. Det er spesielt gunstig dersom jorda er frossen. Kalk kan også gjerne spres på snøen. Kalken bidrar også til å løse opp is og kan forhindre isbrannskader. Transport av gjødsel fra hovedlager til mellomlager kan gjøres om vinteren, også sjøl om hovedlageret ikke er fullt. Dyrking og kanalrensking er også fine vinteraktiviteter på ei lett frossen mark uten for mye snødekke.

Værvarslinga

Bøndene følger nøye med på ulike værvarsel både dagsvarsel, langtidsvarsel og radarbilder. Dette er helt nødvendig for å være på hogget med de rette oppgavene til rett vær. Været kan vi ikke gjøre mye med, men vi kan sortere arbeidsoppgavene til ulikt vær. Så ønsker vi bare at været stemmer overens med det som varsles.

Skrevet av Ragnhild Renna