Rekruttering

Steg for steg inn i næringa

Når du skal starte opp som bonde er det mange valg og registreringer som må ordnes i oppstartsfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, kontonummer, momsregistreringer osv. I en oppstartsfase må du også antagelig ha en driftskreditt på plass før pengene begynner å komme inn. Det er mye som må på plass før du kan bestille fôr og såvarer, eller hva det nå skal være – og ikke minst for at du skal kunne søke om produksjonstilskudd.

Gi beskjed til kommunen – de er førstelinjetjeneste og pliktig til å hjelpe deg å finne frem i systemene. Kommunen har ansvar for de fleste tilskuddsordninger. Når det gjelder veiledning anbefales det å gi beskjed om at du ønsker et karleggings/ veiledningsmøte med jord/ skogbrukssjefen i kommunen din.

Steg for steg

Her er noen av stegene du må igjennom før du kan starte egen produksjon. Trykk på lenkene for å komme direkte inn på hjemmesidene.

  1. Ønsker du å kjøpe gård?
  2. Finansiering av kjøpet:
  3. Bedriften din må registreres i Brønnøysundregisteret:
  4. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din for å få på plass:
    • Produsentnummer
    • Produksjonstilskudd
  5. Medlemskap i leverandørbedrift (for eksempel samvirkeorganisasjonene Tine og Nortura)
  6. Sette seg inn i lover, forskrifter og tilskuddsordninger:

Rekruttering