Om oss

Hvem er vi?

Nordnorsk landbruksråd (NNLR) er en ideell organisasjon bestående av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke som stiller seg bak avtalen om regionalt samarbeid med faglagene. Vi består dermed av tillitsvalgte representanter fra Troms Bondelag, Nordland Bondelag, Finnmark Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, Troms Bonde- og småbrukarlag og Finnmark Bonde- og småbrukarlag, Gartnerhallen, TINE, Nortura, Allskog, Norsk Landbruksrådgivning, Norske Landbrukstjenester, Landkreditt og Felleskjøpet Agri. Sekretariatet er plassert hos Troms Bondelag.

Nordnorsk Landbruksråd har til formål gjennom koordinering og samarbeid mellom landbrukets organisasjoner i landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk sine interesser og arbeide for ei positiv utvikling.

Styret i Nordnorsk Landbruksråd

Bjørn Arne Skoglund

Leder av AU
Nortura

Tlf: 416 60 808
E-post: baskoglund@gmail.com

Einar Åbergsjord

TINE

Tlf: 995 77 542
E-post: einar.abergsjord@tine.no

Lena Steinslett

Felleskjøpet

Tlf: 900 54 212
E-post: lsteinslett@gmail.com

Kåre Holand

NLR Nord-Norge

Tlf: 911 68 438
E-post: kaholan@online.no

Frank Valø

Troms bonde- og småbrukarlag

Tlf: 48056134

E-post: frankhalvar@gmail.com

Lise Kaldahl Skreddernes

Nestleder i AU
Finnmark Bondelag

Tlf: 41278729
E-post: lise.skreddernes@live.no

Møtereferater og dokumenter

2022

2021