Oppdatert informasjon om Arktisk kvalitet på kjøtt

Publisert: 13. juni 2016

Ved å følge lenken under vil du finne oppdatert informasjon om arktisk kvalitet på kjøtt, nå er også reinkjøtt tatt med. De klimatiske faktorene har betydning for hvilke planter som vokser så langt nord. Studier har vist at planter som er dyrket i nord, under lange dager og lave temperaturer kan ha ulikt innhold av primære og sekundære plantemetabolitter, sammenliknet med planter dyrket lenger sør.

Det er gjort omfattende studier på blant annet reinkjøtt – I Nord-Norge er det hovedsakelig beitende reinsdyr, mens det i Sverige i langt større grad bedrives fôring med pellets. Det er gjort studier for å sammenlikne kvaliteten på beitende rein fra Finnmark med pelletsfôret rein fra Sverige, og resultatene på blant annet denne undersøkelsen kan du lese her:

Arktisk kvalitet kjott oppdatert