Verdiskaping i nordnorske kommuner

Publisert: 14. september 2020

Rapporten «Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge» som vi tidligere har presentert her, blir også promotert på hjemmesidene til Bondelaget. Troms og Finnmark Bondelag har startet en serie med artikler der en bonde representerer sin kommune, og viser verdiskapingen på sin egen gård.

Andreas Larsen var første representant – han driver med sau i Harstad kommune: Sauebruk på Sandtorg

Johhny Hætta holder til i på Eidet gård i Mazè, Kautokeino kommune og driver melkeproduksjon: Melkeproduksjon i Mazè

Lisa og Sten Terje Solbakken driver med melkegeiter i Kåfjord kommune: Solbakken i Kåfjord

Jørn  og Line Katrin Suhr holder til i Alta, og har hest og melkeproduksjon på gården som ligger på Aronnes: Storjordgården

Ukens gård er plassert i Balsfjord og drives av Kristin Anka og Einar Renè Heim. Produksjonen i dag er melk, men det drømmes også om småkalaproduksjon av grønnsaker: Heim gård

Bondelaget fortsetter denne artikkelserien og vil publisere en ny artikkel hver onsdag i tiden fremover.

Rapporten og presentasjon av verdiskapingen i de enkelte kommuner kan du lese her: https://hdl.handle.net/11250/2663880