Eline Kristoffersen i fjøset på Andøya

Verdifulle damer i Nordland

Publisert: 14. oktober 2020

Nordland Bondelag har laget en serie med presentasjoner av kvinnelige bønder i Nordland. I artikkelserien møter vi damer som presenterer egen drift, og landbrukets verdiskaping i kommunen gården ligger i. Artikkelseriens faktagrunnlag om verdiskaping og sysselsetting er hentet fra NIBIOs rapport, som vi har presentert her tidligere, og omhandler samme tema som artikkelserien om midtukebønder i Troms og Finnmark, som også er publisert på siden her.

Les alle sakene her:

Hege Katrin Hjerpbakk i Korgen

Eline Kristoffersen i Andøy

Helene Lerstøl i Steigen

Kjersti Delp i Vågan

Margrethe Aakerøy Moe i Brønnøy