Vellykket samling for bønder i Malangen

Publisert: 19. september 2022

Nordnorsk Landbruksråd inviterte til fagsamling for landbruksfamilien på Malangen resort 14. og 15. september. AU ønsker å takker alle som var tilstede for godt engasjement og hyggelig samling.

Samlingen hadde flere tema på agendaen, og startet med psykisk helse i landbruket og bonden som gårdens viktigste ressurs. Halle Arnes som er HMS-ansvarlig i NLR startet samlinga og ble etterfulgt av Humørbonden Geir Styve. Se mer om han her: Humørbonden (humorbonden.no)

Det ble også satt av tid til å presentere arbeidsfokuset i de ulike samvirkeorganisasjonene og faglagene, samt Arktisk kompetansesenter for sau. Grøntproduksjon i nord var også satt på agendaen, og arbeidet med en «Handlingsplan for grønt, potet og bær for Nordland, Troms og Finnmark» fikk også plass i programmet.