Våronna er i gang – tenk lagelighet!

Publisert: 10. mai 2015

Våronna er i gang mange steder og enkelte plasser har kornet allerede kommet i jorda. Det er viktig å kjenne sin egen jord og vurdere lageligheten før en setter i gang. I skrivende stund (23. april) er det mange steder for bløtt til å starte med jordarbeiding.

Hvordan vet jeg når jorda er lagelig?

Jorda skal være smuldrende tørr før en kan starte jordarbeiding. Dette gjelder også lenger ned i plogsjiktet, og det hjelper ikke at jorda er tørr på overflata hvis den er fuktig lenger ned. Den beste måten å vurdere om jorda er lagelig er å bruke en spade. Spa løs en jordklump i plogsjiktet, snu den opp og og se om jorda smuldrer når du klemmer på den. Hvis du kan lage en ball av jorda og den er lett å forme uten at den smuldrer er den for våt til jordarbeiding.

Les ner om vurdering av lagelighet (Maskinteknik 2/2012 – Gunnar Schmidt)

Skrevet av Jan-Eivind Kvam-Andersen