Vårmøter sau

Publisert: 24. mars 2021

Arktisk kompetansesenter sau arrangerer temamøter med følgende program – se også vedlegg:

Invitasjon til vårmøter sau 2021

Onsdag 07.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Såvarer, emballering og konservering av grovfôr.
 Ragnhild Renna- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Arter og sorter i eng og beite.
 Ole Schjei- Felleskjøpet: Emballering og konservering av grovfôr, muligheter for redusert plastbruk.

Torsdag 08.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Byggeteknikk og økonomi
 Ketil Are Edvardsen- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge – Storbingeløsninger for sau
 Tor Erling Nilssen – Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge – Hvordan komme i gang med gode Innovasjon Norge-prosjekter?

Husk å melde deg på via lenken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s7irShRCkkS9vxorbNEkUGaP_Cez2VRNqQJPTHgBfBRUNE9SS09DNDVMVkVaTEtCRjI4RkozUURDTy4u
Du får ved påmelding tilsendt lenke til møte dagen før møtestart.