Utviklingsseminar på Tjøtta 22. og 23. oktober

Publisert: 9. oktober 2018

En møteplass for innovative bønder, studenter, forskning og forvaltning. Et sted for inspirasjon og utvikling!

22. oktober: Biogass –husdyrgjødsel som ressurs

Landbruket får stadig nye krav og forventinger om å være en aktiv medspiller for å nå de nasjonale og internasjonale klimamål som settes. Det er derfor viktig for næringa å få utredet og utviklet løsninger for et klimasmart landbruk. I denne sammenheng er biogass interessant for bruk av lokale ressurser på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

 

23. oktober: Vær og klima –større utfordringer for næringa

Klimaendringene i Norge kan gi lengre vekstsesonger. Men det er ikke sikkert at bøndene får utnyttetde nye sesongene. Det kommer helt an på nedbøren.

Hva slags konsekvenser vil klimaendringene få for jordbruket i Norge i framtiden? Og hva vil bonden gjøre når klimaet endrer seg? Landbruket er viktig for framtidens matsikkerhet og handler om forvaltning av felles naturressurser

Se program her: Utviklingsverksted på Nibio Tjøtta 22

Påmelding: https://www.deltager.no/utviklingsverksted_pa_nibio_tjotta_22_og_23_oktober_22102018