Utviklingsprogrammet for Arktisk Landbruk

Publisert: 28. januar 2016

Nordnorsk Landbruksråd har siden det ble opprettet arbeidet systematisk for å bedre samordninga av landbruket i landsdelen og for at man skal bruke betegnelsen Arktisk Landbruk om det nordnorske landbruket.

En viktig milepæl for det Arktiske landbruket var nådd da begrepet ble brukt i Nordområdemeldinga (Meld. St. 7, 2011) og i Landbruksmeldinga (Meld. St. 9, 2011). Her ble det utrykt vilje til å satse på det Arktiske Landbruket blant annet gjennom regionale virkemidler. En forutsetning for å lykkes i dette arbeidet er at begrepet har egen verdi og innhold. Det ble derfor utarbeidet en plan for dette arbeidet og et «Utviklingsprogram for Arktisk Landbruk».

Prosjektbeskrivelsen kan sees her: UTVIKLINGSPROGRAM FOR ARKTISK LANDBRUK