Tre blir til ett

Publisert: 29. juni 2015

Bioforsk + Skog og landskap + NILF = NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi)

Fra 1. juli 2015 opprettes NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, ved en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. Det blir et stort institutt med ca 700 ansatte. NIBIO tar mål av seg til å være det ledende instituttet for det grønne skiftet, fra oljeøkonomi til bioøkonomi. Instituttet skal utvikle kunnskap for landbruk i hele landet der det blir viktig å fange opp ulikheter i driftsforhold og i klimatiske forhold. I dag har NIBIO avdelinger på Svanhovd (Sør-Varanger), Holt i Tromsø, Bodø og på Tjøtta (Alstahaug). Landbruksdepartementets føringer for den framtidige avdelingsstrukturen i Nord-Norge er at Tromsø skal være et tyngdepunkt i nord, men tilstedeværelse på Holt er usikker. Det samme gjelder for enheten i Bodø. Svanhovd og Tjøtta opprettholdes.

Alvhild Hedstein er administrerende direktør i NIBIO og Victor D. Norman er styreleder.