Tine

Publisert: 10. juni 2015

TINE Rådgiving og Medlem skal bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten samt gjøre det attraktivt å være TINE-medlem. Dette gjør vi ved å tilby rådgivertjenester, utvikle og drifte digitale verktøy. TINE analyserer melken for å sikre høy kvalitet og håndterer melken fra gårdstanken til noteringspunkt. TINE Medlem leder TINEs medlemsarbeid, og har ansvaret for drift av eierorganisasjonen og eierstyringsprosesser i TINE.

Se mer på www.tine.no