Takk for laget!!!

Publisert: 8. februar 2019

Grete-Liv Olaussen har vært leder i Nordnorsk Landbruksråd siden november 2013 og takket for seg på vår årssamling onsdag 6. februar. Det har vært innholdsrike og interessante år i Nordnorsk Landbruksråd med Grete-Liv i lederposisjonen! Det er derfor ønskelig å sende en hilsen og si takk for samarbeidet, det har vært en glede å jobbe sammen med deg! Grete-Liv skal fortsatt være en del av FoU-arbeidet i Nordnorsk Landbruksråd en stund til, for å få ferdigstilt prosjektet  «Et arktisk kompetanselandbruk», og det er vi takknemlige for, da det er hun som har drevet frem prosjektet og prosessene der.

Men formelt sett er hun nå takket av i sin posisjon som leder, og Anders Johansen har overtatt lederrollen – så: TAKK FOR LAGET!!