Studietur til Umeå 14.-16. september

Publisert: 20. juni 2016

TINE inviterer melkeprodusenter og andre interesserte til studietur med fokus på økologisk melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi.

I regionen like nord for Umeå finnes tyngden av melkeproduksjon i Nord-Sverige. Ulike politiske virkemidler har bidratt til at to naboland praktiserer ulike fôringsstrategier. På flere bruk i denne regionen praktiseres det et litt mer allsidig fôrregime enn i Norge. Samtidig har de vekstforhold som ikke er så ulike som de vi har i Norge.

Målgruppe

Melkeprodusenter, økomelkprodusenter, andre interesserte.

Program

Studieturen har fokus på økologisk melkeproduksjon og inneholder flere gårdsbesøk og foredrag med forskere fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

Deltagerpris

Pris per person er 2 800,- i dobbeltrom og 3 400,- pr person i enkeltrom. Prisen omfatter overnatting på hotell, måltider og gårdsbesøk. Reise til og fra Umeå kommer i tillegg og må bestilles av hver enkelt etter at TINE har bekreftet at studieturen gjennomføres og at de har fått plass.

Reisestøtte til gårdbrukere fra Nordland og Troms

TINEs økomelkprosjekt i Nord-Norge og Fylkesmennene i Nordland og Troms samarbeider om reisestøtte til gårdbrukere fra vår region, som deltar på turen. Reisestøtten utgjør kr 2 800,- pr bruk og utbetales etterskuddsvis, etter gjennomført tur.

Påmelding

Påmelding skjer pr telefon til  TINE medlemssenter: telefon nummer 51 37 15 00. Påmeldingen er bindende.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er 1. juli.

Forbehold og kapasitetsbegrensning

Det må være minst 15 påmeldte for at turen skal bli gjennomført. Det er plass til 30 deltagere. Etter påmeldingsfristen vil TINE ta kontakt med hver enkelt påmeldt og bekrefte om turen blir gjennomført og om de har fått plass.

Les mer om program ved å trykke på lenken:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat%20dokumenter/%c3%98kologisk%20landbruk%20dokumenter/Program%20for%20studietur%20til%20Umea%20september%202016.pdf