Strategisamling for Nordnorsk Landbruksråd

Publisert: 20. april 2016

Torsdag og fredag i forrige uke var medlemmene i Nordnorsk Landbruksråd samlet i Tromsø for en ordentlig arbeidsøkt. Landbruksrådet har bestemt at de ønsker seg en strategi for videre aktivitet de neste fem årene, og inviterte alle sine medlemsorganisasjoner til å være med å bestemme veien videre. Samlinga åpnet med et kåseri fra Torill Olsen – redaktør i Sett Nordfra som ga sine assosiasjoner rundt landbruket i nord. Til å lede samlinga og holde orden på strategien hadde vi vært heldige å få med oss Knut Nordmo, som er styremedlem i Norsk Landbrukssamvirke.

Grete-Liv og KnutTorill Olsen

Det kom mange innspill og forslag underveis, og jobben med å samle trådene er nå i gang. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som består av Grete-Liv Olaussen, Anders Johansen, Marielle De Roos og Birger Bull – i tillegg til sekretær. Gruppa skal møtes til videre arbeid i Tromsø i juni – før organisasjonene får strategien på høring. Endelig dokument skal vedtas på Rådsmøtet til høsten.

AjnagruppearbeidDet ble også valgt nettansvarlige – som skal sørge for å melde inn aktivitet fra sine organisasjoner slik at dette kan deles på nettsiden vår: Tormod Nilsen fra TINE, Pål Ove Wika fra Nortura, Wenche Kristiansen fra Felleskjøpet, Ola Johansen fra Finnmark Bonde- og småbrukarlag og Landkreditt, Bernt Skarstad fra Nordland Bondelag, Ajna Nystad fra Troms Bondelag, Egil Norheim fra Hålogalandssamlinga, Birger Bull fra Troms Bonde- og småbrukarlag og Marielle De Roos fra Nordland Bonde- og småbrukarlag.