Søtere, sprøere og friskere grønnsaker i nord

Publisert: 10. juni 2015

Den gjengse oppfatningen er gjerne at det er bare ulemper ved å drive jordbruk langt mot nord. Låg tempertur og kort vekstsesong gir mindre og dårligere avlinger. Nå kan forskerne fortelle at det kan være tvert imot; Grønnsakene kan bli sunnere, søtere og mer smakfulle når de vokser under midnattssollys.

Jevnere farge og grovere knopper
I klimalaboratorium kan forskerne sette en kjølig sommer mot en varm sommer og en kort dag mot en midnattssoldag, og slik at de får frem forskjeller. I tillegg er det feltforsøk i tre ulike feltlokaliteter – Tromsø, Grimstad og Berlin.

I forsøk med sommerdyrket brokkoli over tre år i de forskjellige geografiske områdene, er en av konklusjonene at søtsmaken hos brokkoli i gjennomsnitt er lik overalt. Utseendet, derimot, er forskjellig: Brokkolibukettene har jevnere farge og grovere knopper i Tromsø enn lenger sør.

Mindre bitter gulrot
Den søte nordnorske gulrota, er det en myte eller er det fakta? Forskningen på 1980-90-tallet testet dette både i klimalaben og ved feltdyrking. Dette ga to hovedresultater:

Gulrot fra Nord-Norge kontra Sør-Norge smakte søtere og var mindre bitter. Det kom ikke av mer sukker, men mindre bitterstoffer som kan overskygge søtsmaken.

Friskere og søtere kålrot
Ved bruk av smakspanel og kjemiske analyser er det påvist at kålrot dyrket ved lav temperatur (9 grader) smakte friskere og søtere, og ble sprøere og saftigere enn ved høy temperatur (21 grader). Den hadde også mindre bittersmak.

Grønsaker.

Forskere kan nå fortelle at grønnsakene som vokser under midnattssollys kan bli sunnere, søtere og mer smakfulle en grønnsaker som fokser andre steder i landet. (Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge)
Artikkelen er hentet fra regjeringen.no