Sommerferie – for folk og fe!

Publisert: 23. juni 2015

Nå er det endelig blitt grønt og frodig på de fleste steder i landsdelen, og sauene er sluppet på beite i utmarka. Men de som fortsatt er i produksjon, kyr og geiter som skal melkes to ganger daglig skal også ha en smak av sommer. Alle storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret. I følge § 10 i Forskrift om hold av storfe, skal storfe som er oppstallet i båsfjøs, sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret.et ble fra og med 01.01.14 også satt krav om at storfè i løsdriftsfjøs også skal på beite. De skal ha mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. God sommer!!