Fra Sørfold i Nordland. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Søknad levert på nytt grovfôr-prosjekt

Publisert: 23. september 2015

Det er nå søkt om et nytt prosjekt på grovfôr fra NIBIO til Bionær-programmet som en KPN-søknad (kompetanseprosjekter med næringsutvikling). Søknaden er støttet fra næringspartnere som Tine, Nortura, Felleskjøpet, Strand Unikorn, Yara m.fl. Prosjektet blir et samarbeid mellom NIBIO, NLR, NMBU m.fl.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle og sette sammen kunnskap om hvordan en kan øke utbyttet og kostnadseffektiviteten i norsk grovfôrproduksjon. Prisen per fôrenhet er på mange gårdsbruk høyere enn for innkjøpt kraftfôr – for å snu denne trenden trenger vi kunnskap om hvordan man kan øke utbyttet og redusere kostnader. I målsetningene ligger blant annet et ønske om å finne teknologi og prinsipper for fornying av eng som øker og stabiliserer avlingene, målrette artssammensetninga i enga slik at man får sikre avlinger av god kvalitet, og metoder for å øke konserveringsmetoder som reduserer svinnet, øker opptaket og bedrer kvaliteten.