Sluttrapport fra midlene til utvikling av arktisk landbruk

Publisert: 27. august 2019

De tre fylkesmennene i Nord-Norge mottok i 2012 tilsagn på til sammen 9 millioner kroner fordelt på tre år fra Landbruks- og matdepartementet, til satsing på utvikling av det arktiske landbruket. Formålet med midlene var å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Sametinget har i tillegg bidratt til satsingen med 2 millioner kroner og Nordland Fylkeskommune med 1,54 millioner kroner.

Nordnorsk Landbruksråd (NNLR) har siden det ble opprettet, arbeidet for at man skal bruke betegnelsen arktisk landbruk om det nordnorske landbruket. Hensikten med dette har vært å synliggjøre det særegne ved landbruk på yttergrensa mot nord og å kunne markedsføre næringas unike kvaliteter og løfte næringas verdi i samfunnet. Utviklingsprogram for det arktiske landbruket Mye lys og lite varme utarbeidet av NNLR, har ligget til grunn for bruken av midlene.

Forsidefoto: Marianne Vileid Uleberg

Les hele rapporten:

sluttrapport arktisk landbruk 2012_2014