Slåttestart

Publisert: 2. juli 2015

Da er noen i gang med slåtten her i sør-Troms, og det meldes om greit volum spesielt på nyeng. Beregninger viste forventet høstetidspunkt – ved 500 døgngrader- mellom 2. og 8. juli i dette området, og det ser ut til å stemme bra.

Døgngradsummen er en måte å få ei prognose for bestemmelse av høstetidspunkt, da det gir en indikasjon på når man kan forvente ulike utviklingstrinn i enga. Begynnende skyting på timotei forventes etter ca 500 døgngrader fra vekststart. Det beste svaret får man uansett ved å se på den faktiske utviklinga på graset i enga. Begynnende skyting på timotei er definert til 10% begynnende skyting der timotei er dominerende grasart i enga. Det vil være flere forhold som gjør at det er til dels store, lokale variasjoner. Se også denne videoen http://www.norsklandbruk.no/nyhet/video-vurdering-av-slattetidspunkt/  

Døgngradsummen er ei oppsummering av gjennomsnittstemperaturen i døgnet etter vekststart. På areal som ikke er vårbeita, vil 500 døgngrader i varmesum være ei rettesnor for når grovfôrkvaliteten er forventet å være ca 0,90 FEm/kg TS. Basert på temperaturdata fra klimastasjonen på Kleiva, og målestasjonene på Andenes, Harstad, Narvik og Engeløya (Steigen), er følgende døgngrader sist summert:

Narvik: 482,2 døgngrader tom 30. juni
Harstad: 428,9 døgngrader tom 30. juni
Engeløya: 428,1 døgngrader tom 30. juni
Kleiva: 414,2 døgngrader tom 30. juni
Andenes: 385,9 døgngrader tom 30. juni
Kilde: Norsk Landbruksrådgivning