Siste referat fra prosjektet «Økt verdiskaping»

Publisert: 27. oktober 2016

Styringsgruppa hadde møte i Tromsø 10. juni, og referatet kan leses her: 2016 06 10 ref styremøte