31.mars og 1. april er vi klar for «Tøffe råstoffer for økt bærekraft i fórproduksjon»!

Publisert: 21. februar 2022

For en mer bærekraftig matproduksjon må vi utvikle biobaserte og sirkulære innsatsfaktorer for kortreist produksjon av norsk fór. Råstoffer som makroalger og trefiber kan være lokale ressurser med gunstige egenskaper for husdyrproduksjonen, både som kilde til næringsstoffer og til interessante bioaktive forbindelser.

EnMac er en del av en regional strategi som fokuserer på kompetansebygging av blågrønn innovasjon i Nord-Norge, og andre områder av stor betydning for norsk politikk og næringsliv. Prosjektet har studert forskjellige ensileringsmetoder av de to makroalgeartene som dyrkes i Nord-Norge, butare og sukkertare, og effekten av prosesseringen på forskjellige kjemiske egenskaper til disse tarene samt noen fysiologiske effekter hos drøvtyggere.

EnMac går inn i sluttfasen av prosjektet, og vi inviterer blå- og grønne nærings, -FOU- og virkemiddelapparat til sluttseminar, hvor vi vil presentere de viktigste resultatene fra prosjektet av interesse for både blå- og grønn næring.

I samarbeid med Nordnorsk Landbruksråd, BGINN – Blågrønt Innovasjonssenter Nord og kompetansemiljøene for blå- og grønn næring i Nordland, benyttes anledningen til å også presentere også fôrutviklingsprosjekter av relevans for Nordland- og Trøndelagsregionen.

Vi håper på stor tilslutning på seminaret, som avholdes på Scandic Bodø 31.mars fra 13.00 til 18.00 og 1. april fra 09.00 til 14.00. Vi legger opp til en hybridløsning på seminaret slik at man kan delta både fysisk i Bodø, men også on-line.

Torsdag 31. mars avrundes med felles middag for markering av avslutningen av prosjektet EnMac.
Fredag 1. april vil det gjennomføres gruppearbeider etter bearbeidede innspill til FoU-behov fra både blå- og grønne næringsaktører.

Programmet ligger her:Program seminar BGINN EnMac 31 mars-1 april 2022 oppdatert

Skjema for påmelding:https://forms.office.com/r/1WfpBJ954f