Samvirkedag på Senja

Publisert: 13. november 2019

Nordnorsk Landbruksråd har ved flere anledninger arrangert en orientering om Samvirke og faglagene for elever på landbruk vg2 og vg3. I går var vi på besøk på Gibostad.

Bakgrunnen for at Nordnorsk Landbruksråd arrangerer en slik dag er at «Samvirketanken» ikke er like fremtredene hos unge i dag som ser for seg en fremtid i landbruksnæringa. Vi har fikk derfor med oss tillitsvalgte fra Midt-Troms Bondelag – Yvonne Østgård, Senja Bonde- og småbrukarlag – Håkon Ryvoll, Felleskjøpet – Johnny Stien og Kristin Anka Heim, TINE – Veronica Hjelle og Nortura ved Tone Rubach for å undervise i hvorfor det er viktig å være organisert i landbrukets organisasjoner og stå sammen i Samvirke.

Det ble gjennomgått flere ulike temaer , men hovedpunktene som ble satt fokus på var at:

  • Norges Bondelag og Norsk Bonde-og Småbrukarlag forhandler med Staten.
  • Samvirkeorganisasjonene har ansvar for å ta ut pris i markedet innenfor rammen av jordbruksavtalen.
  • Markedsregulering er et avgjørende virkemiddel for å sikre landbruk over hele landet.