«Samfunnets behov for det nordnorske landbruket»

Publisert: 17. februar 2023

En rapport fra prosjekt FoU Arktisk landbruk – Kunnskapsbehov og utviklingstiltak knyttet til temaene
«Samfunnets behov for det nordnorske landbruket»
og «Økt bruk av nordnorsk utmarksbeite»