Møte i arbeidsutvalget

Publisert: 17. september 2018

AU i Nordnorsk Landbruksråd hadde møte i Tromsø 10.09.18. Dette var første gang vi samlet hele arbeidsutvalget og fikk jobbet sammen i denne nye konstellasjonen. Tidligere besto styret av 3 pers, mens AU nå er utvidet til 5 representanter. Referat fra møtet: møtereferat 10.09.18