Ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift

Publisert: 13. juni 2016

Grete H.M. Jørgensen fra NIBIO har nylig publisert en ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift, basert på en spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark.

Ny forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, og det legges opp til en overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Voksne melkekyr skal i følge forskrift om hold av storfè gis tilgang til beite og mosjon i minimum åtte uker i sommerhalvåret. Storfè oppstallet i båsfjøs skal sikres tilgang til mosjon og bevegelse i minimum 16 uker.

Oppsummert er den viktigste begrensende faktoren for effektiv bruk av beite til melkeku tilgangen på egnede arealer i nær tilknytning til fjøset. Deretter kommer holdningen til gårdbruker og rådgivere – et større fokus på beitebruk i alle ledd av melkeproduksjonen vil være avgjørende for at Norge også i fremtiden kan kalle seg det landet i Europa med best dyrevelferd.

Les hele rapporten her: NIBIO RAPPORT beite til melkeku_ferdig