Rådsmøte

Publisert: 25. november 2015

Nordnorsk Landbruksråd har i dag avholdt sitt Rådsmøte på Ishavshotellet i Tromsø. Rådsmøtet vedtok to pressemeldinger som ble videresendt til lokalpressen i landsdelen, samt faglag og politikere. Meldingene omhandlet løsdriftskravet 2024 og klimautfordringer i landbruket.

Grete Liv Olaussen, leder i Finnmark Bondelag, ble gjenvalgt til leder av styringsgruppa, og får med seg Marielle De Roos fra Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Anders Johansen fra TINE. Personlige vara for representantene er henholdvis Bernt Skarstad – Nordland Bondelag, Margrethe Wikran – Troms Bonde- og Småbrukarlag og Teig Madsen – Nortura.