Prosjekt for økt forskningsaktivitet innen Arktisk landbruk

Publisert: 31. august 2021

Nordnorsk Landbruksråd arrangerte i dag et FoU-møte på Holt sammen med NIBIO, og fikk storfint besøk av statssekretær Widar Skogan – som brakte med seg gode nyheter om finansiering.

– For å tilpasse produksjonen til et endret klima og for å lykkes med å utvikle og utnytte merkevaren arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene, er det behov for mer kunnskap, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) – i en uttalelse på LMDs nettsider.

Regjeringen vil derfor finansiere et prosjekt for økt forskningsaktivitet innen arktisk landbruk, med en engangsbevilgning til NIBIO på 600 000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet.

Nordnorsk Landbruksråd, sammen med NIBIO Holt og andre samarbeidspartnere, har tatt initiativ til et prosjekt for økt samarbeid og mobilisering til økt FoU- aktivitet innen arktisk landbruk. Tett samarbeid mellom forskningsmiljø, næringsaktører, forvaltning og rådgivningstjenester skal legge grunnlaget for gode og relevante prosjektideer og sikre at resultatene kommer til nytte i næringen.  NIBIO Holt vil få  ansvar for prosjektledelse og koordinering av prosjektet.