Prosjekt «Abortårsaker hos sau 2016»

Publisert: 30. mars 2016

Veterinærinstituttet har satt i gang et prosjekt kalt «Abortårsaker hos sau 2016». Dette prosjektet går ut på å samle inn abortmateriale (fostre og fosterhinner) samt blodprøver fra søyer som aborterer, fra besetninger i Nord-Norge.

Dette skal forhåpentligvis gi svar på hva som per i dag er den viktigste abortårsaken hos sau i Nord-Norge-

Det er ønskelig å få inn abortmateriell og blodprøver fra søyer som har termin innenfor normal lammingssesong, og prøvene må være Veterinærinstituttet i hende innen 30.06.16.

For mer utfyllende informasjon – se vedlegg

Infoskriv bønder Prosjekt abort sau