Pløy mer

Publisert: 10. mai 2015

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Pløy mer!

Redusert jordarbeiding og tunge maskiner fører til
jordpakking og redusert avling. Det er størst problem på siltjord og leirjord. Vi ser problemet oftere og oftere  når vi er ute og tar jordprøver. Jordprøveboret går lett noen få cm – så møter
vi en hard såle. Vi sliter med å ta jordprøven – i seg selv et ubetydelig problem. Det store problemet derimot er at planterøttene vokser dårligere. Avlingene blir redusert p.g.a. dårlig jordstruktur.

Pløying ville redusere problemet. Pløying reduserer utbredelsen av ugress og gjør jorden mer porøs, slik at såing blir enklere og det blir enklere for nytteplantene å bygge opp rotsystemet. Den sørger for å bringe mer næringsrik jord til overflaten, blant annet ved å bringe opp igjen gjødsel som har sivet med regnvannet ned i grunnen og den reduserer uønskede planter og sykdomsbakterier.

Pløying har ofte blitt sett på som en kostbar, tidkrevende og lite effektiv jordbearbeidingsmetode. Men plogen har mange fordeler. Mange vil få merkbar større avling om de pløyer rett. Sannsynligvis vil du få brukbar betaling for
merarbeidet.

Hvorfor skal vi pløye?

Plogen har mange fordeler i forhold til alternative metoder:

  • Plogen begraver gamle planterester og etterlater seg et jevnt, plant og reint såbed.
  • Mekanisk ugrasbekjemping med pløying er mer miljøvennlig, raskere og rimeligere enn kjemisk plantevern
  • Plogen løser opp pakking fra tidligere kjøringer.
  • Pløying er mindre væravhengig enn alternative metoder

Veien til bedre pløying

Kjell Mangerud, en nestor i pløying i Norge, har i samarbeid med Kari Bysveen gitt ut et hefte om pløying. Klikk deg inn på linken under. Les  «Veien til bedre Pløying». Oppdater deg – her finner du nyttig informasjon om instilling og bruk av plogen.

http://viken.nlr.no/media/ring/1212/Lars-Arne%20Høgetveit/Veien_til_bedre_pløying_2009.pdf

Skrevet av Torbjørn Ruud