Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Publisert: 5. juli 2016

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke.

Ulike sykdomsorganismer (spesielt blæreskurv, stengelråte, foma og fusarium) får gode angrepsforhold når temperaturen faller om høsten, skallet er svakt og knollene flasser under opptak. Etter jul utvikler disse sykdommene seg for alvor på lager. Misfarging av skallet og utsortering øker for hver måned som går.

For å styrke skallkvaliteten og om mulig påvirke knollstørrelsen, er det gjort forsøk med ulike temperaturer og lysforhold under groing om våren og etter opptak om høsten. Sortene Mandel, Asterix, Folva og Gulløye har vært med i forsøkene.

«Potetplanten viser modningstegn om høsten, ved at riset gulner og visner ned. Da slutter knollene å vokse, og skallet fester seg. Samtidig øker tørrstoffinnholdet i knollene, og med dette kommer smak, farge, mineraler og vitaminer. En skallfast, moden potet er derfor en ekstra næringsrik og sunn potet» sier prosjektleder Kristin Sørensen i Tromspotet.

Vi kan påvirke poteten

Hensikten med forsøkene har vært å se på mulighetene for å framskynde vekstavslutning og modning og dermed oppnå bedre kvalitet (spesielt på skallet). Resultatene viser at det er mulig å påvirke settepotetenes egenskaper betydelig. Ulike sorter reagerer ulikt og ulike vekstforhold/sesonger virker inn. For den seine sorten Mandel, ser vi potensialet for å påvirke vitalitet, avling og modning svært tydelig.

Dersom potetprodusentene i Nord-Norge i enda større grad enn i dag oppnår modne, skallfaste poteter, kan dette øke grunnlaget for en større produksjon av lagringspotet i Nord-Norge.

Prosjekteier har vært produsentorganisasjonen «OTTAR» i Troms i samarbeid med Tromspotet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i Tromsø (tidligere Bioforsk Holt) og Norsk landbruksrådgivning. Potetene som har vært med i forsøket er dyrket hos Olav Grundnes i Målselv i Troms.

Prosjektet er en del av en større nasjonal satsing: Økt konkurransekraft for norske poteter.

Prosjektet har vært finansiert med midler bevilget av Landbruks- og matdepartementet til Arktisk landbruk, forvaltet av Fylkesmennene i Nord-Norge i tillegg til egenandel fra NIBIO og Ottar. Totalkostnadene var på kr 66 300 hvorav kr 60 000 ble innvilget av arktiske tilskuddsmidler.

Hele sluttrapporten finner du her (pfd). Forbedret settepotetkvalitet Sluttrapport

Resultater 2015 finner du her (pdf)Oppsummering Konkurransekraft Poteter

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Kristin Sørensen ottar@tromspotet.no, tlf 992 99 460

Åse Vøllestad, Fylkesmannen i Finnmark, fmfiavo@fylkesmannen.no, tlf 78950572

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992