Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Publisert: 24. mai 2015

Kristine Fosli (33) startet i desember 2014 som prosjektleder for det treårige prosjektet «Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark». Kristine har jobbet på medlemssenteret på Nortura Målselv i snart 10 år.

[dt_button size=»big» style=»default» animation=»none» color_mode=»default» icon=»» icon_align=»left» color=»» link=»https://www.stoltarktiskbonde.no/wp-content/uploads/2015/05/Presentasjon_prosjekt-okt_kjoettproduksjon.pptx» target_blank=»true»]Se prosjektbeskrivelse[/dt_button]

Bakgrunnen for prosjektet er den store nedgangen på storfekjøttproduksjon i begge fylkene, og at vi i Norge har en underdekning 19 % på storfekjøtt. Saueproduksjonen er på vei opp, men det er fortsatt en underdekning på 9 % i markedet på lammekjøtt.

Det er derfor en markedssituasjon, for begge dyreslag, som tilsier at satsing på økt produksjon burde være en markedsmessig korrekt tilpasning.

Nortura SA er prosjekteier og prosjektet finansieres sammen med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Felleskjøpet Agri og Samisk Utviklingsfond. Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark.

Vi ønsker å rekruttere nye produsenter innen sau og ammeku, samt å utnytte potensialet i allerede eksisterende produksjon. Vi skal i tillegg etablere sluttfôringsenheter for all tilgjengelig kalv i fylkene.

Målgruppen er produsenter som ønsker å øke besetningen, bygge ny driftsbygning, ombygging/tilbygg på eksisterende driftsbygning eller etablere ny grovfôrbasert kjøttproduksjon.

Etter forutgående kartlegging av interessen for dette prosjektet, vil prosjektet omfatte kommunene Kvæfjord, Harstad, Bardu inkl. Salangen, Lenvik, Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy og Storfjord i Troms og Àvjovàrri-regionen, dvs. kommunene Porsanger, Kautokeino og Karasjok i Finnmark.

Hovedinnsats vil bli lagt til disse kommunene, men interesserte produsenter i andre kommuner er velkomne med. Prosjektet er finansiert av Nortura, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Finnmark og Troms Fylkeskommune, Samisk Utviklingsfond og Felleskjøpet Agri.

Prosjektet jobber bla. med å følge opp enkeltprodusenter med rådgivning på økonomi, planløsninger, dyreflyt, kalkyler og driftsplaner mm. Presentasjonen om prosjektet er lagt ved slik at dere kan lese litt mer utfyllende.

Man kan også følge prosjektet gjennom facebooksiden «Økt grovforbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark».

Prosjektet har denne etterjulsvinteren/våren hatt fagmøter innen foring og avl på ammeku/kjøttfe og lammingsrelaterte sykdommer, studietur ammeku/oppforingsenhet og sauefjøs og vi har hatt fjøsmøter.

Videre blir vi å jobbe med å starte utdanningstilbudene Sauskolen og Biffakademiet, Sauskolen blir kjørt i begge fylkene og kanskje to plasser i hvert fylke hvis etterspørselen er stor.

Biffakademiet blir nok Finnmark og Troms i ett, men blir etterspørselen stor, prøver vi å få det til i begge fylkene.

Kontaktinformasjon Kristine Fosli

For mer informasjon, ta kontakt på e-post: kristine.fosli@nortura.no eller tlf. 77 83 09 43

Følg prosjektet på Facebook