Økologisk i Arktiske strøk – er det mulig?

Publisert: 23. november 2020

Velkommen til det digitale fagmøtet «Økologisk i arktiske strøk, er det mulig?» med fokus på jordhelse, økologisk drift og omsetningsmuligheter i nord onsdag 2. desember kl 11.00-13.

Møtet er ideelt for bønder, elever ved landbruksskolene, lærere, rådgivere og andre. Vedlagt er programmet: Program for digitalt fagmøte om økologisk i nord 2. desember 2020

og her er lenke til Facebook-arrangementet for møtet: les mer her

Møtet er gratis. Påmelding til marte@okologisknorge.no innen 1. desember. Du får tilsendt lenken for møtet i forkant av møtestart.

Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft i samarbeid med Tana videregående skole og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Troms og Finnmark Fylkeskommune har bidratt med støtte til møtet.

Foto: Lars Østbye Hemsing – Skog og Landskap