Offentlig bidrag til finansiering

Publisert: 9. mars 2020

I landbrukets tilfelle vil bidragene til utbygging av det som kalles tradisjonelt landbruk begrunnes i at den enkelte ikke på egen hånd hadde sett mulighet til å gjennomføre langsiktige investeringer som samfunnet er tjent med. Gjennom Innovasjon Norge kan du søke om midler til investering i tradisjonelt landbruk og andre næringer på gården. Les mer på Landkreditt sine hjemmesider:

Tilskudd og støtteordninger