Nytt AU på plass i Nordnorsk Landbruksråd

Publisert: 8. februar 2019

Onsdag ble det avholdt årssamling i Nordnorsk Landbruksråd i Tromsø, med 20 representanter fra våre medlemsorganisasjoner til stede. Vanlige årsmøtesaker ble ble tatt opp, og i tillegg hadde vi besøk av 4H som presenterte seg selv som organisasjon og sine aktiviteter.

Under vanlig årsmøtesaker gjelder ofte også valg av nytt styre, men vi har nå felles retningslinjer for alle de 7 samarbeidsrådene i landet, og det fungerer slik at medlemsorganisasjonene oppnevner sine tillitsvalgte i den aktuelle regionen som representanter til de ulike landbruksrådene.

De utpeker også en ansatt som skal møte i årssamlingen og for øvrig være organisasjonens kontaktperson for Landbruksrådets sekretariat..

Landbruksrådet har nå et arbeidsutvalg som består av representanter fra:

  • TINE SA – Anders Johansen med vara Solveig Rønning
  • Nortura SA – Svein Slåtsveen med vara Endre Østbø
  • Felleskjøpet Agri SA – Else Margrethe Ballo med vara Wenche Kristiansen
  • Norges Bondelag – Ståle Nordmo med vara Svein Olav Thomassen
  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag – Astrid Tove Olsen med vara Birger Bull

Årssamlingen velger leder og nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer, og dette er nå henholdsvis Anders Johansen og Ståle Nordmo.