Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon

Publisert: 11. oktober 2016

Gjennom mange år har potetprodusent Olav Grundnes sammen med Graminor, Landbruk Nord og Tromspotet, arbeidet for å få fram nye potetsorter for arktisk potetproduksjon.

Fra 2013 har arbeidet også fått støtte fra midlene til utvikling av arktisk landbruk.

Formål med prosjektet er å finne nye potetsorter for arktisk potetproduksjon.

Delmål

 1. Videreføre utvalgsarbeid i foredlingssorter på Grundnes gård
 2. Være vertskap for avlingsfelt med eldre foredlingssorter fra foredlinga på Graminor
 3. Oppformering av 2 potetsorter pr år for dyrkingstekniske forsøk og storskala utprøving i 3 år fra 2015.

Det stilles strenge krav til agronomien for å produsere kvalitetspotet i arktiske strøk. Lengden på vekstsesongen for potet i nord er på 80-90 døgn (regnet etter spiring). Potetplanten tåler ikke frost, og begynnende avmodning av potetriset i forkant av de første frostnettene er viktig for at skallet på knollene skal feste seg. I mangel på egnet materiale dyrker vi pr i dag flere sorter som er litt seine for våre vekstforhold i nord. Selv om «alt» gjøres riktig så kommer produksjonen ofte til kort for de seineste sortene, med tanke på kvaliteten. Avflassing og dermed skallmissfarging er en virkning av dette. Lagringssykdommer som foma, fusarium, blæreskurv og/eller sølvskurv, kan være andre.

Den største utfordringen i prosjektet er å finne en sort som tilfredsstiller alle. Det er derfor viktig både å ha forankring hos prosjekteierne på Grundnes og tett samarbeid med Art Nor og Tromspotet. Det blir sett på form og farge, og potetene blir testet for sykdomsresistens. Sorten som man leter etter må være fin å se på, ha jevn form, være skallfast, lett å skrelle og smake godt.

Vi må få frem sorter som gir gode avlinger til en god pris, som igjen gjør at produsenten kan leve av denne produksjonen. Videre er potet et viktig råstoff for videreforedling av nordnorske produkter. Vi trenger potetsorter som kan vokse i gode og dårlige somre, og samtidig ha god smak – slik vi i Nord-Norge liker poteten, sier Kristin Sørensen.

nye-potetsorter-for-arktisk-potetproduksjon-rapport-for-2014

nye-potetsorter-for-arktisk-potetproduksjon-rapport-for-2015

oppsummering-konkurransekraft-poteter

Samarbeidspartnere:

 • Graminor AS
 • Fylkesmannens landbruksavdeling
 • Innovasjon Norge
 • Gartnerhallen SA
 • BAMA Gruppen AS
 • Målselv kommune
 • Tromspotet AS
 • Art Nor AS
 • Produsentorganisasjonen OTTAR

Fakta om prosjektet:

Arktisk tilskudd: 500000

Oppstart januar 2013

Avsluttes desember 2017

Totale kostnader: 3865500,-

Prosjektleder: Kristin Sørensen

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Andreassen Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 43

Bilde: Utvalg i yngre potetgenerasjoner, Olav Grundnes og Ulrike Naumann, fotograf: Kristin Sørensen, Tromspotet AS

Lenke: http://arktiskmat.blogspot.no/2015/10/bygdeutviklingspris-til-grundnes-gard.html

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Dokumenter:

 

 • Prosjektbeskrivelse
 • Rapport 2014
 • Rapport 2015

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 24 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Siste artikkel kommer 13. oktober og handler om Arktisk fagskole.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er kr det innvilget 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og satsingen er derfor avsluttet.