Norskproduserte fôrråvarer i blågrønn sektor – hvordan øke selvforsyningsgraden?

Publisert: 1. oktober 2020

NIBIO og LetSea inviterer til digitalt seminar 22. oktober 2020 – velkommen!

Bakgrunn og mål for seminaret

Globalt er fôrråvarer den store utfordringen i matproduksjonen. Norge importerer 95 % av fôrråvarene brukt i oppdrettsnæringa og det meste av proteinråvarene som brukes i kraftfôr til husdyr. Målet med dette seminaret er å belyse hvordan Norge kan sikre tilgangen på bærekraftige, framtidige fôrråvarer i blågrønn sektor med fokus på hele verdikjeden fra råvareprodusent til forbruker, sirkulærøkonomi og utnytting av sidestrømmene.
Seminaret er et samarbeid mellom NIBIO og LetSea, med støtte fra Nordnorsk landbruksråd og Blågrønt Innovasjonssenter Nord, og utgjør LetSea-dagene 2020.

Les mer om program og påmelding