Logo Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Publisert: 10. juni 2015

Norsk Landbruksrådgiving er en paraply- og serviceorganisasjon for 39 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.

Lokale forsøk er viktig for å utvikle og etterprøve kunnskap. Årlig utføres nærmere 800 feltforsøk hos medlemmene. Rådgivingen er i hovedsak innenfor agronomi, landbruksbygg, maskinteknikk, hydroteknikk, veksthus, HMS, næringsutvikling, økonomi, klima og miljø.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr faglig støtte gjennom seks fagkoordinatorer innenfor gras og grovfôr, korn, oljevekster og frø, poteter, grønnsaker, byggteknikk, frukt og bær.

Les mer på www.nrl.no