Nordnorsk Økomatpris 2017

Publisert: 20. september 2017

Formålet med prisen er å sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Les mer om utdelingen av årets pris på nettsiden til Fylkesmannen i Troms:

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/Er-du-spent-pa-hvem-som-far-Nordnorsk-okomatpris-2017/