Nordnorsk Matmerke

Publisert: 25. mars 2019

Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk: et utviklings- og innovasjonsprosjekt for landbruksnæringa i Nord-Norge. Prosjektet er gjennomført i perioden 2014-2018, og sluttrapporten er nå klar, og kan sees her: Rapport_2018_ORG

Som en videreføring av arbeidet som er gjort, er det innvilget 300 000 kr til etablering av «Nordnorsk opprinnelsesmerking». Dette prosjektet har fått en tidsramme på gjennomføring innen august 2019. Det er tenkt at det skal gjennomføres et stiftelsesmøte for den nordnorske merkeordningen, og i tillegg arbeides fram en finansieringsordning slik at det blir aktuelt for produsenter i landsdelen å bli andelseiere i selskapet.

Det er også produsert en rekrutteringsbrosjyre som kan sees her: Nordnorsk Matmerke Dig