Nordnorsk Landbruksråd på CAC 2016 i Reykjavik

Publisert: 10. oktober 2016

6.- 8. oktober deltok Nordnorsk Landbruksråd på Circumpolar Agricultural Conference på Island – med representantene Grete-Liv Olaussen og Anne-Karine Statle. Henholdsvis leder i Landbruksrådet og prosjektleder for «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk»

grete-liv-og-anne-karine

For å se hele presentasjonen trykk på linken under:

arctic-brand-promoting-arctic-food-from-northern-norway

Hovedtema for konferansen var hvordan lokal matproduksjon kan medvirke til utvikling i distriktene, der foreleserne kom innom det grønne skiftet, klimaendringer og bioøkonomi.

Konferansens første dag ble avsluttet med et besøk på Harpa, som er konsert- og operahuset i Reykjavik. Der ble det servert smaksprøver av et stort utvalg av lokale matprodukter av bær, korn, ost, laks, lam, villgås osv.

Grete-Liv og Anne Karine holdt innlegg på konferansens andre dag – med tittelen «Arctic Brand-promoting arctic food quality from Northern Norway». Her ble Nordnorsk Landbruksråd presentert – organisering og arbeidsmåte. I tillegg ble mål og status for prosjektet «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk landbruk» presentert.

Deltakerne på konferansen kom fra andre land i det sirkumpolare området; Russland, Finland, Island, Færøyene, Canada og Alaska. Det var også gjester fra Australia tilstede.

Her er noen tilbakemeldinger som ble formidlet i etterkant av innlegget;

«Meget interessant at det er bøndene, produsentene, som er organiserte i Nordnorsk Landbruksråd, og som gjør en jobb som brobyggere mellom produksjon, forvaltning og forskning.»

«Overvintringsproblemer – endrede vekstforhold som følge av klimaendringer. I Canada forskes det på temperaturen under snødekket i hvileperioden. Teorien er at på grunn av høyere temperatur, bruker plantene opp opplagsnæringen på respirasjon, og dør før våren kommer. Det trengs mer forskning på å finne fram til planter som takler at temperaturen under snødekket er høyere.»

«Norge må være optimalt land å gjennomføre denne forskning i, på grunn av langstrakte avstander nord-sør noe som gjør at man kan få frem eventuelle forskjeller ut i fra ulike lys- og temperaturforhold»

«NOFIMA» er i startgropa med et forskningsprosjekt som skal finne potensialet for økt produksjon og økt verdi av mat fra arktiske strøk, og det vil være naturlig å knytte nær kontakt mot prosjektet «Økt verdiskaping på…..»

«Det interessante i innlegget er at det er dokumentert god dyrehelse og lav utbredelse av virus og andre sykdommer, samt lavt forbruk av antibiotika. Det er stor interesse for å avklare hva som er årsakene til god dyrehelse»

Straks etter konferansen ble det avhold Rådsmøte i the Circumpolar Agricultural Association.

Finland ble valgt som vertsland for neste konferanse blir i Rovaniemi i 2019. Odd-Arild Finnes ble valgt som nytt rådsmedlem for Norge; etter at Øystein Ballari ikke ønsket å bli gjenvalgt.