Nordnorsk Landbruksråd møtte Stortingspolitikere

Publisert: 25. januar 2018

I forrige uke tok styringsgruppa i Nordnorsk Landbruksråd turen til hovedstaden for å møte nordnorske Stortingspolitikere, for å snakke om landbruket i nord. Fokuset for møtet var muligheter og utfordringer i Arktisk Landbruk, og vise verdien av jordbruket som distriktsnæring i landsdelen. Vi synes det var viktig å synliggjøre verdien av et regulert marked, og hvorfor det er viktig med en treffsikker landbrukspolitikk som sikrer oss mulighetene til å drive matproduksjon over hele landet.

Vi har noen fordeler som man burde belyse:

Distriktene er vårt største fortrinn!!! Det er lav dyretetthet i nord, det gir et lavt smittepress og mindre bruk av antibiotika – og dermed «renere» produkter.

Bilde1

NRK 28.07.2016       Nordnorske kuer friskest i landet

Noen utfordringer var det også naturlig å peke på: Nordnorsk landbruk er basert på familiegårdsbruket kombinasjonsbruket og kan ikke bli så veldig mye større før stordriftsfordeler blir ulemper. Det er sånn at Nord-Norge har størst nedgang i alle produksjoner, og at Troms har størst utfordringer med nedlegging og mindre inntjening på brukene.

Oppsummert ble det tydeliggjort noen utfordringer:

  • Stort behov for fornyelse av driftsbygninger og rekruttering til næringen.
  • Jordleieproblematikk
  • Forbud mot dyrking av myr
  •  Rovdyrproblematikk

Resized_photo0 Redigert Stortinget