NLR arrangerer mobiliseringsmøter i Troms

Publisert: 13. september 2022

Prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift» tar for seg utfordringene mange melkeprodusenter vil møte med nye krav fra 2024 og løsdriftskravet fra 2034. Bli med på mobiliseringsmøter i Troms mellom 19. og 23. september.

Mobiliseringsmøtene fokuserer særlig på ombygging og nybygging av fjøs på melkebruk, men vi kommer også inn på arealgrunnlag, jordleie, økonomisk og tekniske aspekter ved driftsendringer og gårdbrukerens erfaringer.

Fra 19. til 23. september arrangeres mobiliseringsmøter i Kåfjord, Nordkjosbotn, Målselv og Borkenes. TINE og NLR Nord Norge har gått sammen om prosjektet som eies av NLR. 

For mer informasjon, se https://nordnorge.nlr.no/nyhetsarkiv/nordNorge/2022/fra-basfjos-til-losdrift-mobiliseringsmoter-i-troms