Mulighetenes landsdel – mat og klima i et evighetsperspektiv

Publisert: 19. januar 2017

Bonde- og Småbrukarlagene i Nord-Norge inviterer til konferansen «Mulighetenes landsdel  –  mat og klima i et evighetsperspektiv» 8.-9. mars.  Konferansen vil ha fokus på jordbruksmeldinga og det grønne skiftet, klimaendringer og hvilken betydning landbruket kan ha for Nord-Norge i tiden som kommer.

Konferansen er delfinansiert av statlige midler til utvikling av arktisk landbruk, og av Fylkesmannen i Finnmark.

For mer info: http://www.deltager.no/mulighetenes_landsdel

 

Onsdag 8. mars åpner konferansen med middag kl 21.00.

Torsdag 9. mars begynner programmet kl 08.30, og avsluttes med middag kl 17.00.

Velkommen til Kirkenes og Sør-Varanger; en  kommune i omstilling

Jordbruksmeldinga:  Hvordan går vi videre herifra?
– Meldinga behandles av Stortinget 7. mars.

Landbruk i Europa: Hva gikk galt?
– Torbjørn Tufte, Agri Analyse

Klimaendringer:  En mulighet for nordnorsk landbruk?
– Nils Vagstad, NIBIO

Økologisk økonomi
– Ove Daniel Jacobsen, Universitetet Nord

Lunsj

Fra lokal mat til lokalmat  –  og tilbake igjen
– Dag Jørund Lønning, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Nord-Norge: En internasjonalt kjent matregion
– Innovasjon Norge Arktis

Muligheter for meieri og slakteri i Finnmark
– Svein-Inge Jacobsen, Nortura

Paneldebatt:  Vegvalg for Nord-Norge, hvordan kan vi best skape verdier på nordnorske ressurser?

Oppsummering og avslutning

Middag

Vi tar forbehold om endringer i programmet.