Møte med Stortingets representanter fra nord

Publisert: 11. desember 2018

4. desember var en delegasjon fra Nordnorsk Landbruksråd i Oslo for å møte våre politiske representanter fra de tre nordligste fylkene.

Ståle Nordmo fra Nordland Bondelag var leder for delegasjonen og hold et innlegg med viktige tema for det nordnorske landbruket, og i tillegg fikk politikerne et infoskriv, som dere kan lese her:

Til stortingspolitikere utsending

I etterkant av presentasjonen var det satt av tid til spørsmål, og det var mange ulike tema som ble diskutert. Blant annet ble det tatt opp spørsmål om blå/grønt samarbeid, ulike utfordringer om rovdyr og erfaringer etter sesongen. Det ble også diskutert hvordan man bedre kan utnytte utmarka, her spiller den utøvende rovdyrpolitikken en stor rolle. Så får man se om det skjer endringer i forvaltningen innen neste beitesesong. Det var interesse for hvordan man kan styrke landbruksutdanninga og om fagskolenivået et etterspurt i denne sektoren.

I tillegg ble det tatt opp hvordan det går med det Arktiske landbruket, og her har prosjektleder for «Økt verdiskaping på mat fra Nord-Norge» nettopp presentert en brosjyre som kan sees her: Nordnorsk Matmerke 16x16_JA_SK3 (1)

I tillegg var det mange andre spørsmål som både ble spurt og besvart fra begge grupperingene, og enighet om at dette er et møtepunkt som er viktig for gjensidig oppdatering. Nordnorsk Landbruksråd her i flere år fått denne muligheten, og håper at det fortsetter fremover.