Miniseminar i Tromsø

Publisert: 5. juli 2018

19. juni arrangerte Nordnorsk Landbruksråd et miniseminar i Tromsø, men et påfølgende styremøte dagen etter. På miniseminaret fikk vi presentert ringvirkningsanalysen som ble utarbeidet av Norsk Landbrukssamvirke, av fagsjef Helene Lillekvelland:

Ringvirkningsanalyse landbrukssamvirket

I tillegg var Signe Pedersen og presenterte rekrutteringsprosjektet som gjennomføres i Nordland – «Nordlands grønne hjerte»:

Presentasjon Tromsø

Anne Karine Statle, som har vært prosjektleder for vårt eget «Økt verdiskaping på mat fra Arktisk Landbruk», la frem status for dette arbeidet:

2018 06 19 NNLR Tromsø.ppt