Litt dama til Arne

Publisert: 18. april 2016

Noen spennende dager på Lillestrøm er over. Felleskjøpet Agri har hatt årsmøte, og vi har i tillegg feiret 120 års jubileum for Felleskjøpet som samvirke. Jeg sitter igjen med stolthet og glede over å tilhøre en yrkesgruppe med så mange engasjerte og kunnskapsrike folk med gode verdier i bunn. Ja, jeg snakker om Bonden.

Framsnakk

Tradisjon tro var det festmiddag på kvelden, og jeg var så heldig å være bordama (nesten) til selveste Arne Hjeltnes. Det var jo særdeles hyggelig; ikke bare fordi han er en kjekk og trivelig kar, men også fordi han har vært med å profilere bonden og norsk matproduksjon på en utmerket måte. Gjennom tv-ruta har han tatt oss med gjennom Norges land og presentert for det norske folk hva bonden har å by på. Dette er selvfølgelig noe som vi bønder setter pris på. Det er flott å få fokus på den kvaliteten som den norske bonden leverer. Og vi trenger positiv omtale og at folk skjønner at norskprodusert mat er unik i verdenssammenheng. Den er ren, produsert med minimal bruk av sprøytemidler og meget liten bruk av antibiotika.

Dette var nettopp noe som Årets unge bonde, Mats Hegg Jakobsen snakket om. Nemlig det at vi må være gode ambassadører for oss selv. Han brukte ord som «kult å være bonde», «helt fantastisk yrke», «mange muligheter», «gode verdier». Dette er ord jeg gjerne stiller meg bak, og som utøvende melkeprodusent kan jeg med handa på hjerte si at det er helt rett!

Kunnskapsformidling og politikk

Ei næring som landbruket er helt avhengig av at det legges gode og fornuftige føringer for fremtidsrettet og bærekraftig matproduksjon i Norge. Jeg mener derfor at vi som driver med matproduksjon har et ansvar om å bringe kunnskap og engasjement rundt og om bonden. Vi må også fortelle om hvilke verdier og virkemidler som burde legges til grunn for å løfte næringa trygt inn i fremtiden. Viktigheten av å opprettholde kanaliserinspolitikken, sentralisering og kommunesammenslåing er faktorer som vil ha betydelige ringvirkninger for norsk landbruk!

Og når alt kommer til alt, så handler norsk matproduksjon om så mye mer enn bare å lage kjøtt, melk og potet!

Det handler om helse.

Det handler om trygghet og matsikkerhet.

Det handler om klima, og at det beste for jorda vår er å produsere maten her vi bor!

Det handler om kulturarv og tradisjoner. Mye kunnskap som er arvet gjennom generasjoner vil gå tapt om vi mister den norske bonden.

Det handler om kulturlandskap. Hvordan vil Norge se ut om vi ikke har dyr som beiter i marka, og bønder som ikke slår jorda?

Det handler om verdiskapning. Mat og landbruk skaper den største industrien i Norge, ser man vekk fra oljeindustrien (som for øvrig går en usikker fremtid i møte…)

Så derfor bør vi egentlig framsnakke bonden alle sammen. Fordi vi vil ha norsk mat på bordet. Laget på norske ressurser for ei bærekraftig og grønn framtid!