Kurs i fornybar energi for gårdbrukere i Troms og Finnmark, digitalt på Teams!

Publisert: 2. februar 2022

Det kongelige selskap for Norges Vel arrangerer kurs i fornybar energi og inviterer dere herved til å delta!

Vurderer du å investere i et anlegg for fornybar energi på gården din? Lurer du på hvilken teknologi som kan være riktig på din gård? Meld deg på digitalt kurs om fornybar energi i landbruket!

Påmelding via følgende nettside og link:

Checkin.no – fremtidens påmeldingssystem

Her får du bl.a. høre om de ulike teknologiene, hvordan kartlegge energibehov og energiressurser på gården, og hva som er de viktigste rammevilkårene.

NB! Kurset går over to kurskvelder: 
Kurskveld 1 er tirsdag 22. februar fra kl. 19:00 – 21:30 og kurskveld 2 er tirsdag 1. mars fra kl. 19:00 – 21:30  

Sted: Digitalt via Teams (krever ingen nedlastning, du får tilsendt en lenke for å delta i forkant av kurskveldene)

Deltakeravgift: 200 kr

Kurset er støttet med midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig.  Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon er en mulighet som i stadig økende grad kan være interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har falt.

Økt fornybarproduksjon i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.

Vi går gjennom følgende temaer i løpet av kurset:

  • Kartlegging av energibehov på gården
  • Kartlegging av energiressurser på gården
  • Gjennomgang av muligheter for energieffektivisering
  • Gjennomgang av de ulike fornybarteknologiene (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi)
  • Gjennomgang av de viktigste rammevilkårene
  • Muligheter for investeringsstøtte

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Ragnhild Bjelland-Hanley  Mobil: + 47 930 96 076  eller e-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no