Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon

Publisert: 9. september 2020

Lønnsomheten i norsk landbruk er utfordra av høye og stadig stigende grovfôrkostnader. Prisen per fôrenhet grovfôr er på mange bruk høyere enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjør store kostnader.

Det er derfor ønskelig med kunnskap om hvordan man kan produsere grovfôret mer kostnadseffektiv, og det er utredet i løpet av prosjektperioden som hadde oppstart i 2016. Prosjektet ble ledet av NIBIO, men har hatt mange samarbeidspartnere og finansiører. Les hele rapporten her : Prosjektrapport

Det er også produsert filmer i forsøksperioden, som du kan se her: